VBF: ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຫັນເປັນສີຂຽວຈະແມ່ນກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕ

VBF: ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຫັນເປັນສີຂຽວຈະແມ່ນກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕ

18 ມີນາ 2023 19:13

ກປ.ອອນໄລ - 12 ກຸ່ມປະຕິບັດງານຂອງ VBF ໄດ້ຍົກອອກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບກົນໄກ ແລະນະໂຍບາຍໃນ 12 ຂົງເຂດ ຄື: ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ການຄ້າ ແລະເສດຖະກິດດີຈີຕອນ...

Viettell moi
go top