ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ພິຈາລະນາເລື່ອງຮັບ ປາແລດສະຕິນ ເປັນສະມາຊິກທາງການຂອງ ສປຊ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ພິຈາລະນາເລື່ອງຮັບ ປາແລດສະຕິນ ເປັນສະມາຊິກທາງການຂອງ ສປຊ

9 ເມສາ 2024 19:24

ວັນທີ 8 ເມສາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄືນເລື່ອງພິຈາລະນາໃບສະເໜີຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປຊ ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດສະມາຊິກສົມບູນ ຂອງປາແລດສະຕິນ ແລະ ຕົກລົງສົ່ງເອກະສານນີ້ເຖິງຄະນະກຳມະການຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃໝ່ ເຊິ່ງບໍ່ມີຄຳເຫັນຄັດຄ້ານໃດໆ.

Viettell moi
go top