leftcenterrightdel
ພາບປະກອບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊືື້ອພາຍໃນໃໝ່ 1.047 ທັງໝົດ ຄົນ ຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງ 400 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 14 ຄົນ, ຈຳປາສັກ 37 ຄົນ, ສາລະວັນ 21 ຄົນ, ເຊກອງ 21 ຄົນ, ອັດຕະປື 41 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 40 ຄົນ, ວຽງຈັນ 31 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 36 ຄົນ, ຫຼວງນ້ຳທາ 7 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 63 ຄົນ, ຜົ້ງສາລີ 102 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 53 ຄົນ, ຊຽງຂວາງ 67 ຄົນ, ຄຳມ່ວນ 25 ຄົນ, ບໍລິຄຳໄຊ 49 ຄົນ, ໄຊສົມບູນ 33 ຄົນ, ຫົວພັນ 12 ຄົນ. ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອນໍາເຂົ້າ ມີ 5 ຄົນ ຈາກນະຄອນຫຼວງ 3 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 1 ຄົນ ແລະ ຈຳປາສັກ 1 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຈຳກັດບໍລິເວນຕາມສະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນຈະກວດພົບເຊື້ອ.

ຮອດປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ຢຸ່ໃນ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ 123.293 ກໍລະນີ, ອອກໂຮງໝໍວານນີ້ 233 ຄົນ , ກຳລັງປິ່ນປົວ 7.436 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມທັງໝົດ 476 ຄົນ (ເສຍຊີວິດໃໝ່ 5 ຄົນ).

ໂດຍ: ສຖກ