leftcenterrightdel
ທີມຊາດຍິງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ອິນເດຍ. ພາບ: VFF

ພາຍຫຼັງທີ່ມີໜ້າຢູ່ອິນເດຍ, ຄູຝຶກ ມາຍດຶກຈູງ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ ກ່ຽວກັບການເຮັດລະບຽບການເຂົ້າເມືອງ, ກວດສຸຂະພາບ... ພາຍຫຼັງມີຜົນກວດເປັນລົບກັບເຊື້ອໂຄວິດ-19, ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນທີມກໍ່ເລີ່ມຝຶກແອບ, ຄາດຄະເນວ່າ ທີມຊາດຍິງຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນກັບທີມຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ.

ໂດຍ: ໄຊນີດາ