leftcenterrightdel
Viettel Post ປະຕິບັດລື່ນກາຍຄາດໝາຍດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ພາບ: ວັນຟອງ

ພາຍຫຼັງສຸມໃສ່ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຄືອຂ່າຍ ແລະເຕັກໂນໂລຢີ; ຫັນຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 7 ເດືອນ, Viettel Post ໄດ້ປະຕິບັດລື່ນກາຍຄາດໝາຍດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ຍອດລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 13,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຍໄຕມາດ, ປະມານ 5.206 ຕື້ດົ່ງ. ພິເສດ, ລາຍຮັບຈາກຂົງເຂດສົ່ງສິນຄ້າບັນລຸການເຕີບໂຕ 22,9% - ນີ້ແມ່ນການເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດໃນປີ 2022 ຂອງ Viettel Post.

leftcenterrightdel
ອັດຕາສົ່ງສິນຄ້າການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ສໍາເລັດຜົນຂອງ Viettel Post ຂຶ້ນເຖິງ 94,29% - ແມ່ນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ພາບ: ວັນຟອງ

ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະວາງແຜນລະບົບຄັງສາງຂອງວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເວລາໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້, ນໍາອັດຕາສົ່ງສິນຄ້າທາງການຄ້າເອເລັກໂຕນິກປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຂຶ້ນເຖິງ 94,29%.

ດ້ວຍສັນຍານຟື້ນຟູຈາກຕະຫຼາດ ແລະຜົນຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2022, Viettel Post ວາງເປົ້າໝາຍບັນລຸການເຕີບໂຕ ໃນປີ 2023 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 28%. ສໍາລັບການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກ, Viettel Post ວາງເປົ້າໝາຍບັນລຸການເຕີບໂຕໃຫ້ໄດ້ 75% ໃນປີຕໍ່ໄປ.

ໂດຍ: ທູຈາງ