leftcenterrightdel
ຜູ້ແທນກົດປຸ່ມເລີ່ມການແຂ່ງຂັນ. ພາບ: ແຄ໊ງມິງ

ຈຸດປະສົງຂອງສອງລາຍການແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ດີເລີດທີ່ສຸດໃນວິຊາຄອມພິວເຕີຫ້ອງການ ແລະອອກແບບກຣາບຟິກໂລກຢູ່ຫວຽດນາມ. ຜູ້ຊະນະເລີດຂອງສອງການແຂ່ງຂັນທາງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມຈະມອບຫຼຽນກາໄວໜຸ່ມປະດິດສ້າງ, ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຮ່ວມຮອບຊິງຊະນະເລີດໂລກທີ່ຈະດໍາເນີນຢູ່ອາເມລິກາ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2022. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອງການແຂ່ງຂັນທີ່ບັນລຸຄະແນນໄດ້ 700 ຄະແນນຂຶ້ນໄປແຕ່ຮອບຄັດເລືອກລະດັບຊາດຈະໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢືນສາກົນກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີຫ້ອງການ ແລະອອກແບບກຣາບຟິກໂລກ.

ໂດຍ: ໄຊນີດາ