leftcenterrightdel
ຜູ້ອອກແຮງງານຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ. ພາບ: dangcongsan.vn.

ຕາມທິດນໍາ “ສະມາຊິກກຳມະບານ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີເຕັດ”, ແລະຫົວຂໍ້ “ເຕັດເຕົ້າໂຮມກັນ-ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸກ”, ສະຫະພັນແຮງງານຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງ: ກໍາມະບານຮຽກຖານ, ຂັ້ນເທິງຈັດຕັ້ງ ບັນດາຮູບການເບິ່ງແຍງ ດຸແລ, ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກກໍາມະບານ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ເຂດຜະລິດສົ່ງອອກ, ເຂດເສດຖະກິດຢ່າງມີໄຫວພິບ, ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ໃນນັ້ນ, ບູລິມະສິດສະມາຊິກກໍາມະບານ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຖືກຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ຖືກອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ... ໄພທໍາມະຊາດ, ພາຍຸນໍ້າຖ້ວມ ແລະບັນດາຄົນໃນຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ຫຼື ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂກັບເມືອບ້ານໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈໍາຊາດມາຫຼາຍປີແລ້ວ...

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ