leftcenterrightdel
ຕາແສງເຊິນກິມ 1 ມອບຊີມັງ 50 ໂຕນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານທົ່ງແປ. ພາບ: baohatinh.vn.
leftcenterrightdel
ຄະນະຊາວໜຸ່ມຕາແສງເຊິນກິມ 1 ແລະປະຊາຊົນບ້ານທົ່ງແປ ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງ ເຂົ້າບ້ານ. ພາບ: baohatinh.vn.
leftcenterrightdel
ສຸກສາລາຕາແສງເຊິນກິມ 1 ສົມທົບກັບສຸກສາລາບ້ານທົ່ງແປ ຈັດຕັ້ງການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາສຸຂະພາບ ແລະສະໜອງຢາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 150 ເທື່ອຄົນ. ພາບ: baohatinh.vn.
leftcenterrightdel
ຕາແສງເຊິນກິມ 1 ມອບແນວພັນເຂົ້າ (TH 3-5) 2 ໂຕນ. ພາບ: baohatinh.vn.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ແລະລະດົມກຳລັງໃຈ. ພາບ: baohatinh.vn.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ສອງຝ່າຍຮ່ວມກັນກິນເຫຼົ້າໄຫ. ພາບ: baohatinh.vn.
leftcenterrightdel
ມູມໜຶ່ງຂອງບ້ານທົ່ງແປ ໃນປະຈຸບັນ. ພາບ: baohatinh.vn.

ໂດຍ: ສົມເພັດ