ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນ

ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນ

21 ກັນຍາ 2018 15:34

ແຂວງກວາງນາມ ມີເສັ້ນຊາຍແດນຫວຽດນາມ - ລາວ ຍາວກ່ວາ 157 ກມ, ໄປຜ່ານສອງເມືອງນາມຢາງ ແລະ ໄຕຢາງ.

Viettell
go top