leftcenterrightdel
ຮູບພາບໂຮ້ຍອານ ໃນວາລະສານ Travel and Leisure.

ນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການສໍາຫຼວດປະຈໍາປີຂອງວາລະສານກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງເພື່ອນຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບບັນດານະຄອນທີ່ເຂົາເຄີຍມາຢ້ຽມຢາມ, ຄື: ທິວທັດ, ວັດທະນະທໍາ, ອາຫານການກິນ, ຄວາມສະໜິດສະໜົມ, ການຊື້ຂາຍ ແລະບັນດາຄຸນຄ່າລວມ. ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ, ນະຄອນໂຮ້ຍອານ ຈັດອັນດັບທີ 3, ຖັດຈາກ 2 ນະຄອນຂອງເມຊີໂກ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໂຮ້ຍອານ ລອດເຂົ້າທອັບບັນດາສະຖານທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈໂດຍວາລະສານ Travel and Leisure  ຄັດເລືອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປີ 2019, ໂຮ້ຍອານ ເຄີຍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນ 10 ນະຄອນງາມສຸດຍອດຂອງໂລກຈາກເພື່ອນຜູ້ອານ. ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ຖະໜົນເກົ່າໂຮ້ຍອານ ຍັງຖືກຈັດອັນດັບທີ 1 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ top 10 ນະຄອນເປັນໜ້າມາທ່ຽວທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ ໃນປີ 2019.

ໂດຍ: ກວຽດເຕິມ