leftcenterrightdel
ຜູ້ເຝົ້າປະຕູ ໂຮ່ວັນອີ ຂອງທີມ futsal ຫວຽດນາມ. ພາບ: Getty Images.

ນອກຈາກ ໂຮ່ວັນອີ ແລ້ວ, ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຍັງມີ P.Coelho (ບຣາຊິນ), N.Sarmiento (ອາກຊັງຕີນ), D.Putilov (ລັດເຊຍ)... ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ ໂຮ່ວັນອີ ໄດ້ຮັບການສະເໜີຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວ, ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນໃນປີ 2018. ໃນປີ 2021, ໂຮ່ວັນອີ ໄດ້ແຂ່ງຂັນດີເລີດ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍທີມ futsal ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮອບຄັດເລືອກທີ່ FIFA Futsal World Cup. ສະເລ່ຍໃນການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະນັດ, ໂຮ່ວັນອີ ໄດ້ກູ້ປະຕູເສຍກວ່າ 10 ປະຕູໃຫ້ແກ່ທີມ futsal ຫວຽດນາມ .

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ