leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ vietnamplus.vn.

ກອງປະຊຸມສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະໃຫ້ຂ່າວທາງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31. ທ່ານ D.Siriwat, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ SEAGF ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ການເລື່ອນເວລາຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ເຖິງເດືອນເມສາ ຫຼື ພຶດສະພາ ປີ 2022. ຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ມີບົດລາຍງານ ແລະກໍາລັງລໍຖ້າລັດຖະບານຫວຽດນາມ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກແຜນການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ