leftcenterrightdel
ການເຮັດວຽກທໍາອິດໃນປີ 2021 ຂອງຄູເຝິກ Park Hang-seo ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຄະນະຄູເຝິກ. ພາບ: VFF.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄູເຝິກ Park Hang-seo ຢັ້ງຢືນວ່າ  ຕົນໄດ້ກະກຽມ, ຊອກຮູ້, ອັບເດັດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາທີມ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, UAE; ພ້ອມທັງສະເໜີ ສະຫະພັນບານເຕະຫວຽດນາມ ຄັດເລືອກສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ສອດຄ່ອງ. ຕາມ ຄູເຝິກ Park Hang-seo ແລ້ວ, ທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ຈັດການປະຊຸມປະຈຳວັນກັບຖັນແຖວຜູ້ຊ່ວຍວຽກເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຂອງທີມຊາດຫວຽດນາມ, ແບ່ງວຽກງານຕິດຕາມ V-League 2021 ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອຊອກຫາບັນດາປັດໄຈໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທີມຊາດຫວຽດນາມ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ