leftcenterrightdel
ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເວທີປາໄສ. ພາບ: tienphong.vn

ທີ່ເວທີປາໄສ, ການນຳຄະນະກຳມາທິການວັດທະນະທຳ ແລະການສຶກສາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ; ມາດຕະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຢູ່ຊົນນະບົດ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນກໍາມະກອນ, ຊາວໜຸ່ມໃນຕົວເມືອງ, ຊາວໜຸ່ມພິການ, ຊາວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ... ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ແລະຊາວໜຸ່ມໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນສະພາບການພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະການປະຕິວັດ 4.0... ເວທີປາໄສແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຕົກລົງນະໂຍບາຍສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແກ່ຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃໝ່.

ໂດຍ: ທູຈາງ