leftcenterrightdel
ທີມຫວຽດນາມ ທີ່ການແຂ່ງຂັນ. ພາບ: nhandan.vn

ການແຂ່ງຂັນໂດຍອົງການ UNESCO  ຈັດຕັ້ງ ຢູ່ຈີນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີມຫວຽດນາມ ໄດ້ຊະນະ 576 ທີມອື່ນໆຢູ່ອາຊີ ແລະລອດເຂົ້າທອັບ 20 ທີມ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ, ຄື: ຟີລິບປິນ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຈີນ... ທີ່ຈະແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ

ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດ, ແຕ່ລະທີມມີ 10 ນາທີ ເພື່ອບັນລະຍາຍບັນດາຄວາມເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີ, ມາດຕະການທີ່ມີລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະອາດຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ແລະພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເຂດທັດສະນີຍະພາບ  ຫຼື ຢູ່ບໍລິເວນລະອຽດໃນປະເທດຂອງຕົນ.

ໂດຍ: ທູຈາງ