leftcenterrightdel
ສາດສະດາຈານ ຫງວຽນດິ່ງດຶກ. ພາບ: VNU

ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ມີນັກວິທະຍາສາດ 13 ຄົນ ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ. ເວັບໄຊ Research.com ປະຕິບັດການຈັດອັນດັບນັກວິທະຍາສາດແຕ່ລະປີຢູ່ໃນ 24 ຂົງເຂດ. ໃນການຈັດອັນດັບຄັ້ງນີ້, ເວັບໄຊ Research.com ໄດ້ນໍາເຂົ້າຕາຕະລາງຈັດອັນດັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສະມັດຕະພາບ ໃນການປະກາດ ແລະຄັກສະເໜີວິທະຍາສາດແຖວໜ້າໂລກ 100.000 ຄົນ, ບົນພື້ນຖານພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂອງນັກວິທະຍາສາດ 166.880 ຄົນ.

ໂດຍ: ທູຈາງ