leftcenterrightdel
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄະນະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໃນເວັບໄຊການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກສາກົນ Zhautykov. ພາບ: ທ໊າຍອານ

ການແຂ່ງຂັນ ໂດຍກາຊັກສະຖານ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 23 ກຸມພາ ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນເກືອບ 1.200 ຄົນທີ່ມາຈາກ 170 ໂຮງຮຽນລົງເລິກວິຊາຂອງ 21 ປະເທດ. ນີ້ແມ່ນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທີ 18, ຍ້ອນສະພາບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງຈັດຕັ້ງຜ່ານທາງອອນລາຍ. ນັກຮຽນ 7/7 ຄົນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລ້ວນແຕ່ຍາດໄດ້ຫຼຽນ, ໃນນັ້ນ ມີ 5 ຫຼຽນຄຳ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ. ດ້ວຍຜົນການແຂ່ງຂັນຄືດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແມ່ນຄະນະໜຶ່ງດຽວ ຍາດໄດ້ລາງວັນຄຳ, ຖັດຈາກໂຮງຮຽນໂຣມານີ (ລາງວັນທີໜຶ່ງ).

ໂດຍ: ທະນາພອນ