leftcenterrightdel
ທີມຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ພາບ: ຮົ່ງແຮ້ງ

ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຮູບການທາງອອນລາຍນີ້, ທີມຫວຽດນາມ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 8 ຄົນ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ - Amsterdam. ນ້ອງ ຫງວຽນຈີ໊ດຶກ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄໍາ. ການແຂ່ງຂັນນີ້ ໂດຍສະຫະພັນລັດເຊຍ ຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ວັນທີ 6-13 ທັນວາ 2021. ພວກນ້ອງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 4 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ, ຄອມພິວເຕີ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ