leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ: tienphong.vn.

ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງມີນັກຮຽນ 4.562 ຄົນທີ່ມາຈາກ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫວຽດບັກ, 5 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາ ຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ.

ບັນດານັກຮຽນຍາດໄດ້ລາງວັນສູງ ຈະໄດ້ຮັບເລືອກເຟັ້ນ ເພື່ອຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຄັດເລືອກບັນດາທີມເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງໂອແລມປິກພາກພື້ນ ແລະສາກົນປີ 2021.

ໂດຍ: ກວຽດເຕິມ