leftcenterrightdel
ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: dantri.com.vn.

ມາດຕະຖານໃນການຕີລາຄາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດສ້າງຂອງ Clarivate ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດສ້າງ ແລະການຄົ້ນຄິດປະດິດສ້າງລວມມີ 4 ມາດຕະຖານ: ຈໍານວນໃບຢັ້ງຢືນການຄົ້ນຄິດປະດິດສ້າງ, ຈໍານວນແຫຼ່ງຄັດສະເໜີ, ຜົນສໍາເລັດຂອງໃບຢັ້ງຢືນການຄົ້ນຄິດປະດິດສ້າງ ແລະລະດັບໂລກາພິວັດ, ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງ Clarivate ແຕ່ປີ 2014-2018.

ພ້ອມກັບມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຽດນາມ ຍັງມີສອງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ນັ້ນແມ່ນສະພາມະຫາບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຢີຫວຽດນາມ (ລາຍການອົງການຄົ້ນຄວ້າຂອງລັດຖະບານ) ແລະກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (ລາຍການວິສາຫະກິດ).

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ