leftcenterrightdel
ນັກຈິດຕະກອນ ຕວ໊ານຫງວຽນ. ພາບ: vietnamnet.vn

ຜ່ານພາບແຕ້ມ, ນັກຈິດຕະກອນ ໄດ້ຖ່າຍທອດປະສົບການຂອງຕົນເມື່ອປະສິດຄິດສ້າງພາບແຕ້ມ ແລະກາຍເປັນລາງວັນໃຫ້ການອອກແຮງງານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະເທືອນໃຈຂອງອ້າຍ.

ແນວຄິດສິລະປະຂອງນັກຈິດຕະກອນ ຕວ໊ານຫງວຽນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທາດແທ້ຕົນເອງ. ອ້າຍແບ່ງປັນວ່າ ນັ້ນແມ່ນທັດສະນະ, ແນວຄວາມຄິດ ຫຼືຄວາມສະເທື່ອນໃຈຂອງຕົນ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ອ້າຍສັງເກດ, ເອົາໃຈໃສ່, ນິຍົມຊົມຊອບ ຫຼືເປັນຫ່ວງໃນຊີວິດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້, ກໍາລັງ ແລະຈະແມ່ນແຮງບັນດານໃຈຕົ້ນຕໍໃຫ້ພາບແຕ້ມທັງໝົດຂອງນັກຈິດຕະກອນ ຕວ໊ານຫງວຽນ.

ໂດຍ: ທູຈາງ