leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ: ທູຖຸຍ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ+3; ວິທີການກະກຽມໃຫ້ພາກພື້ນ ເພື່ອເປີດຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່. ໃນຂອບເຂດໂຄງການກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ແນະນຳຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຊີບ  ແລະປະຊາຄົມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ; ພ້ອມທັງສະເໝີຕົວ "ສະແຕມການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພ" ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເມື່ອພາກພື້ນເປີດປະຕູຄືນໃຫມ່.

ໂດຍ: ທະນາພອນ