leftcenterrightdel
ຮູບເງົາທີ່ຈະສາຍໃນສັບປະດາຮູບເງົາຫວຽດນາມ ຢູ່ໂປໂລຍ. ພາບ: ຄະນະຜະລິດຮູບເງົາສະໜອງ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກະຊວງວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ມອບໃຫ້ກົມຮູບເງົາສົມທົບກັບສະມາຄົມບັນດາບໍລິສັດຜະລິດຮູບເງົາ ໂປໂລຍ ຈັດຕັ້ງສັບປະດາສາຍຮູບເງົາຢູ່ 5 ນະຄອນ: Torun, Warsaw, Krakow, Lodz ແລະ Gdynia ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-31 ຕຸລາ 2021. ສັບປະດາສາຍຮູບເງົາເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາແນະນໍາຮູບພາບປະເທດຊາດ, ຊາວຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນຜ່ານບັນດາຮູບເງົາທີ່ມີຄຸນນະພາບສິລະປະ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ຊົມ. ສັບປະດາສາຍຮູບເງົາໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຖືກຕາມບັນດາຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂປໂລຍ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ