leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ເວທີປາໄສ. ພາບ: Bnews.

ທ່ານ Fukunari Kimuara, ພະແນກເສດຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Keio ຖືວ່າ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນອະນຸພາກພື້ນປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ສຸດດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງໄວໃນໄລຍະ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄລຍະຫ່າງການພັດທະນາໃນພາກພື້ນຍັງກວ້າງຢູ່.

ທ່ານ ຫງວຽນແອັງເຢືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ CIEM ສະເໜີວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນຮັບປະກັນໂຄງປະກອບພະລັງງານໃຫ້ສົມດຸນກວ່າອີກ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າພະລັງງານໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ; ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາລືໃຫ້ມີເນື້ອແທ້ກວ່າອີກກ່ຽວກັບພະລັງງານ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງກັບບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS).

ໂດຍ: ເຈິ່ນຮວ່ຽນ