leftcenterrightdel
ຄະນະຈັດຕັ້ງມອບລາງວັນທີໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ບັນດານັກປະພັນ. ພາບ: ກີມເຍ້

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບບົດປະພັນ 918 ບົດ ຢູ່ໃນ 5 ປະເພດຂອງນັກປະພັນ 300 ຄົນ ເຊິ່ງແມ່ນບັນດານັກຂ່າວທີ່ມາຈາກເກືອບ 100 ອົງການສື່ມວນຊົນ. ຜົນປະກົດວ່າ ມີ 4 ບົດ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີໜຶ່ງ, 5 ບົດ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີສອງ, 6 ບົດ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີສາມ ແລະ  15 ບົດ ຍາດໄດ້ລາງວັນຊົມເຊີຍ, 1 ບົດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ເລື່ອງລາວສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ” ແລະ 2 ລາງວັນຮ່ວມເດີນທາງ ແມ່ນມອບໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ.

ໂດຍ: ທູຈາງ