leftcenterrightdel
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດງານວາງສະແດງ ຮວ່າງຊາ, ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນຂອງຫວຽດນາມ. ພາບ: ເລອານ.
leftcenterrightdel
ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ພິທີເປີດງານວາງສະແດງ. ພາບ: ເລອານ.

ງານວາງສະແດງ ໄດ້ແນະນໍາຮູບພາບກວ່າ 100 ແຜ່ນ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ, ແຜນທີ່ ດ້ວຍ 6 ຫົວຂໍ້ ລວມມີ: ແຜນທີ່ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝລາຊາທິປະໄຕ (ສະຕະວັດທີ 16-19) ທີ່ຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບສອງໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແລະເຈື່ອງຊາ; ສະບັບຍ່ອຍ ແລະເອກະສານໃນຍຸກສະໄໝລາຊະວົງ ຫງວຽນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ສອງໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ; ແຜນທີ່ພິມຈໍາໜ່າຍຢູ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ (ສະຕະວັດທີ 16-19) ທີ່ຮັບຮູ້ອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ສອງໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ; ແຜນທີ່ຈີນ ໂດຍຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ແລະຈີນ ພິມຈໍາໜ່າຍ (ສະຕະວັດທີ 16-20)  ຮັບຮູ້ ຮວ່າງຊາ, ເຈື່ອງຊາ ບໍ່ແມ່ນຂອງຈີນ; ບັນດາຮູບພາບ, ເອກະສານກ່ຽວກັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ກ່ອນປີ 1975; ບາງຮູບພາບກ່ຽວກັບໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ໃນປະຈຸບັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບທະຫານເຮືອ, ປະຊາຊົນໃນໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ