leftcenterrightdel
ການນໍາສອງຝ່າຍມອບ-ຮັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ. ພາບ: ແອງຢຸ້ງ.

leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ. ພາບ: ແອງຢຸ້ງ.

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາກັນ ໂດຍຖືເອົາຊື່ດ່ານປະເພນີແມ່ນນໍ້າດິກ (ຫວຽດນາມ) - ຫ້ວຍເຮ້ຍ (ສປປ ລາວ). ຈຸດທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະເປີດດ່ານປະເພນີໃຫ້ເປັນຈຸດຕັດກັນລະຫວ່າງເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະທາງນ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງແຂວງ 145B ປະມານ 35 ແມັດ. ໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງນາມເອກະສານ, ສອງຝ່າຍຈະສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການຕາມຂໍ້ກໍານົດ. 

leftcenterrightdel
ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສອງຝ່າຍຈັດຕັ້ງການລົງສໍາຫຼວດຢູ່ພື້ນທີ່. ພາບ: ແອງຢຸ້ງ.

ສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາວ່າການເປີດດ່ານປະເພນີຢູ່ເຂດຫຼັກໝາຍ 65 ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມຂອງສອງປະເທດ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ