leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ: tuyengiao.vn

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໂດຍ MOET-TSC ສົມທົບກັບອົງການຂໍ້ລິເລີ່ມເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກຍີ່ປຸ່ນ (GTI Consortium) ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫວຽດນາມ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາບາງເນື້ອໃນ: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລສະມາຊິກຂອງ GTI ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມ ແລະພາກພື້ນອາຊີ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໂຄງການນັກສຶກສາຝຶກງານ, ແລກປ່ຽນອາຈານ, ນັກສຶກສາເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການແລກປ່ຽນການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ, ຫຼັກສູດການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ໂຄງການທົ່ວໂລກ.

ໂດຍ: ກວຽດເຕີມ