leftcenterrightdel
ອາຍພິດຈາກໂຮງງນໄຟຟ້າ  Ratcliffe-on-Soar ຢູ່ Nottinghamshire, ປະເທດອັງກິດ. ພາບ: PA.

ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບການຈັດແບ່ງຈຳນວນເງິນກວ່າ 16.000 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພາຍໃຕ້ຮູບແບບໜູນຊ່ວຍການເງິນໂດຍດ່ວນໃຫ້ແກ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະວິສາຫະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານຕິດຕາມການຟື້ນຟູແບບຍືນຍົງຂອງອົງການ IEA ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 380 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພະລັງງານສະອາດເທົ່ານັ້ນ. ອົງການດັ່ງກ່າວຖືວ່າ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານບັນດາປະເທດປະຕິບັດແຜນການໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ປະລິມານອາຍພິດກາກບອນໃນທົ່ວໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງລະດັບສະຖິຕິໃນປີ 2023 ແລະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

ແຫຼ່ງຄັກຈາກ: vovworld.vn