EU ເຫັນ​ດີ​ເລື່ອນ Brexit ໄປຈົນ​ເຖິງວ​ັ​ນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​​ສະ​ພາອັງ​ກິດສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຂໍ້​ຕົກ​ລົງຂອງ ທ່ານ​ນາງ​ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ

EU ເຫັນ​ດີ​ເລື່ອນ Brexit ໄປຈົນ​ເຖິງວ​ັ​ນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​​ສະ​ພາອັງ​ກິດສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຂໍ້​ຕົກ​ລົງຂອງ ທ່ານ​ນາງ​ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ

22 ມີນາ 2019 20:42

ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ເຫັນດີໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ເລື່ອນການກຳນົດເວລາຖອນຕົວອອກຈາກ EU (ຫຼືເອີ້ນວ່າ Brexit).

Viettell
go top