leftcenterrightdel
ດອກຊາກຸຣະເບັ່ງບານໄປທົ່ວໂນນພູ. ພາບ: ເລິມຫ໊ຽວຢາງ.

ປີນີ້, ດອດຊາກຸຣະເບັ່ງບານໄປທົ່ວເຂດທ່ອງທ່ຽວຮ່າມຣົ່ງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຮວ່າງລຽນ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ Sun World Fansipan Legend ຫຼື ເສັ້ນທາງອ້ອມເຂດໜອງຢູ່ໃຈກາງເທສະບານ...

ໂດຍ: ໄຊນີດາ