leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ qdnd.vn.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ແລະສະພາບມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ. ສະນັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວປະເພດນີ້ກໍ່ພັດທະນາໄວ. ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ຕີລາຄາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມສະດວກ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຢູ່ຫວຽດນາມ; ຍົກອອກຂໍ້ລິເລີ່ມ, ຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ເໝາະສົມເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຢູ່ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນສະພາບການແກ່ງແຍ້ງ ແລະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ