leftcenterrightdel
ມຸມໜຶ່ງຂອງຝູກວ໊ກ. ພາບຖ່າຍຈາກວິດີໂອ.

ດ້ວຍເວລາກວ່າ 60 ວິນາທີ, ເນື້ອໃນທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນຄຼິບວີດີໂອໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງ, ການໄປເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຫາແບບສົມບູນມາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ; ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມງາມ, ຄວາມດຶງດູດຂອງຝູກວ໊ກ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ມັກຮັກການທ່ອງທ່ຽວກຽມພ້ອມໄປຄົ້ນຫາເມື່ອເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍ, ພິເສດແມ່ນເມື່ອເລີ່ມເຂົ້າສູ່ລະດູທ່ອງທ່ຽວນັ້ນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຈະງາມທີ່ສຸດໃນປີ. ນີ້ແມ່ນຄຼິບວີດີໂອນອນໃນໂຄງການໂຄສະນາຮູບພາບທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນ Youtube ໂດຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ (ກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ) ປະຕິບັດ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ