leftcenterrightdel
ວັດຖຸທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ ໃນໄລຍະຫຼັງຍຸກຫີນເກົ່າ. ພາບ: vov.vn

ພົ້ນເດັ່ນໃນຈໍານວນນີ້ີ້ ແມ່ນ 4 ຮ່ອງຮອຍ: ຖໍ້າ ທໍ້າກິດ, ຖໍ້າ ທໍ້າມີອາ, ຖໍ້າ ໜາປ່ອງ ແລະຖໍ້າສາມປະຕູ ຂຶ້ນກັບຕາແສງນາມເມົ້າ, ເມືອງບາເບ໋. ໃນເບື້ອງຕົ້ນບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ຖືວ່າ, ຖໍ້າ ທໍ້າກິດ ແມ່ນຮ່ອງຮອຍກ່ຽວກັບບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຄົນປະຖົມບູຮານ ໃນໄລຍະຫຼັງຍຸກຫີນເກົ່າທີ່ມີອາຍຸຫ່າງຈາກນີ້ປະມານ 20.000 ປີ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ