leftcenterrightdel
ປະຊາຊົນຍ່າງອ້ອມໜອງຮວ່ານກ໊ຽມ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຖະໜົນຍ່າງອ້ອມໜອງຮວ່ານກ໊ຽມ ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິໃນສາມມື້ທ້າຍອາທິດ, ນັບແຕ່ 19 ໂມງ 00 ວັນສຸກຈົນຮອດ 24 ໂມງ 00 ວັນອາທິດ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວບັນເທີງ, ສິລະປະຢູ່ທ້ອງຖະໜົນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກັບຄືນໃໝ່. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ພວກເພື່ອນໜຸ່ມເຕະດອກຂົນໄກ່ຢູ່ທ້ອງຖະໜົນຍ່າງ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ເຂດແຕ້ມຮູບດຶງດູງແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ເດັກນ້ອຍລະຫຼີ້ນຢ່າງສະບາຍຢູ່ເຂດຖະໜົນຍ່າງໜອງຮວ່ານກ໊ຽມ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ເດັກນ້ອຍໃຫ້ນົກກາງແກກິນຢູ່ໃກ້ບັ້ນຮູບເຈົ້າຊີວິດຫຼີ໊ທ໊າຍໂຕ໋. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ກະດານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມຮ່າໂນ້ຍໃໝ່ ດຶງດູງພວກເພື່ອນໜຸ່ມ ແລະແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຖ່າຍຮູບ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.
leftcenterrightdel
ຄູ່ດອງໄປຖ່າຍຮູບຢູ່ຖະໜົນຍ່າງອ້ອມໜອງ. ພາບ: ຖຸຍຫງວຽນ.

 

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ