leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: CNN.

ຕາມ CNN ແລ້ວ, ດາລາດ ແມ່ນສະຖານທີ່ອຸດົມຄະຕິໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະຫວຽດນາມ. ແລະສິ່ງສຸດຍອດກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນແຜ່ນດິນນີ້ກໍ່ແມ່ນບ່ອນຜະລິດເຍື່ອງເນີຍແຂງແຊບທີ່ສຸດຂອງອາຊີ, ສ້າງຄວາມນິຍົມກິນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະສາກົນເມື່ອແວ່ຢາມແຫ່ງນີ້.

ໂດຍ: ເຈິ່ນຮວ່ຽນ