leftcenterrightdel
ຕີມວຍຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນຄໍາໃນການສະແດງຕີມວຍໂລກ. ພາບ: WMC.

ການສະແດງຕີມວຍໂລກ ມີກວ່າ 3.300 ຄົນໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມ, ໄດ້ສະແດງ 10 ປະເພດຕີມວຍຜ່ານຮູບການທາງອອນລາຍ. ທີມ Kurash, Judo ແລະມວຍພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ ສະແດງໄດ້ຢ່າງດີເລີດ ແລະຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນຄໍາ, 7 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ. ໃນນັ້ນ, ປະເພດ Kurash ຍາດໄດ້ 4 ຫຼຽນຄໍາ, 1 ຫຼຽນເງິນ; ປະເພດ Judo ຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ;  ມວຍພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ 3 ຫຼຽນເງິນ, 4 ຫຼຽນທອງ.

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ