leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ: ມີງແຄ໊ງ

ກອງປະຊຸມໂດຍກະຊວງວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບທາງໄກ ໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ. ກ່ຽວກັບທິດທາງໜ້າທີ່ວຽກງານໃນປີ 2022, ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກຳນົດສຸມໃສ່ 4 ບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ຄື: ລະບອບລະບຽບການ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ. ໃນນັ້ນແມ່ນຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການກິລາສໍາຄັນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຕັ້ງໜ້າຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນເພື່ອສ້າງບາດກ້າວເດີນຢ່າງແຮງໃນທົ່ວຂະແໜງວັດທະນະທຳ...

ໂດຍ: ທະນາພອນ