leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: baodantoc.vn

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດດເດັ່ນຂອງຊາດ, ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນສ້າງ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ຊາວຫວຽດນາມ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການແມ່ນສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດການວາງແຜນຜັງອະນຸລັກ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນ, ຟື້ນຟູມໍລະດົກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະວັດທະນະທໍາຂອງ ສປຊ (UNESCO). ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ໂຄງການຍັງມີໜ້າທີ່ຜັນຂະຫຍາຍການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.

ໂດຍ: ທະນາພອນ