leftcenterrightdel
ພິທີລົງນາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກົມກອງ. ພາບ: qdnd.vn

ສອງຫົວໜ່ວຍໄດ້ຮ່ວມມືກັນຜັນຂະຫຍາຍການເຝິກອົບຮົມແນະນຳຄວາມໝາຍຂອງລະບົບ KPI ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງໝໍ ແລະວິທີວາງເປົ້າໝາຍຂອງໂຮງໝໍ, ພະແນກ, ຫ້ອງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ໂຮງໝໍເດັກນະຄອນໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃຫ້ໂຮງໝໍແພດທະຫານ 175 ເນື້ອໃນຕ່າງໆ: ວາງຄາດໝາຍແຜນການເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະປີ, ວາງແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ແລະປະຕິບັດ KPI ໃນທົ່ວໂຮງໝໍ, ຕິດຕາມ, ຕີລາຄາການປະຕິບັດ KPI...

ການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບ KPI ຊ່ວຍໂຮງໝໍແພດທະຫານ 175 ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການແພດທະຫານອາຊີບ ແລະຖັນແຖວພະນັກງານ ແລະລັດຖະກອນທີ່ມີລະດັບວິຊາຊີບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງໜ້າທີ່.

ໂດຍ: ໄຊນີດາ