leftcenterrightdel
ພັນເອກພິເສດ ຕ່າວດຶກຖັ໋ງ ປະທານທັງເປັນຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ Viettel ປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນໜຶ່່ງ ໃສ່ທຸງໄຊກອງທັບ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ.
leftcenterrightdel
ປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ບໍລິສັດການຄ້າ ແລະສົ່ງອອກນໍາເຂົ້າ Viettel. ພາບ: ຟ້າມກຽນ.

25 ປີຜ່ານມາ, Viettel Commerce ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຢັ້ງຢືນຖານະທີ່ຕັ້ງໃນຕະຫຼາດ. ໂດຍມີຊຸບເປິ້ມາກແກັດ, ຮ້ານຄ້າກວ່າ 300 ແຫ່ງ ທີ່ແຈກຢາຍໄປທົ່ວປະເທດ, ບໍລິສັດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ລະບົບຂາຍຍ່ອຍໂທລະສັບ, ການບໍລິການໂທລະຄົມໃຫຍ່ສຸດຢູ່ຫວຽດນາມ. ບໍລິສັດ ໄດ້ຊອກຮູ້, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຜະລິດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ກໍຄືປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ