leftcenterrightdel
ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຢ້ຽມຊົມທັດສະນີຍະພາບໜອງນໍ້າຢູ່ເຂດບາຮາງແຂວງກວ໋າງນິງ (ພາບຖ່າຍກ່ອນວັນທີ 27 ເມສາ 2021). ພາບ: ຕ້າກວນ.

ລະອຽດແມ່ນ, ໃນໄລຍະແຕ່ນີ້ເຖິງໝົດເດືອນຕຸລາ ຈະສຸມໃສ່ກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຕິດພັນກັບການຄວບຄຸມຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ໃນສອງເດືອນທ້າຍປີ, ສົມທົບລະຫວ່າງກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງກັບການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງແຂວງ. ກວ໋າງນິງ ຄາດຄະເນວ່າຈະບຸລິມະສິດນໍາໃຊ້ບັນດາຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ກໍ່ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ; ສົ່ງເສີມບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍມື້, ຄົບວົງຈອນ...

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ