leftcenterrightdel
ບົດຂຽນໃນເວັບໄຊໜັງສືພິມ International Bussiness Times. ພາບ: vov.vn.

ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ Ecopark ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຢູ່ NewYork Central Park ທົບ 50 ເທົ່າ - ແມ່ນ 1 ໃນບັນດາສວນສາທາລະນະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ອາເມລິກາ. ບໍ່ພຽງແຕ່ປະທັບໃຈຕໍ່ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ Ecopark ເທົ່ານັ້ນ, ໜັງສືພິມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ຕີລາຄາວ່າຮູບແບບພັດທະນາຂອງ Ecopark ຈະເຮັດໃຫ້ປ່ຽນຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຫວຽດນາມ. ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວຖືວ່າ ເຂດຕົວເມືອງໄດ້ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງການດໍາລົງຊີວິດດີທີ່ສຸດຢູ່ຫວຽດນາມ.

ໂດຍ: ທະນາພອນ