leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: vneconomy.vn.

ເປັນໜ້າໃສ່ໃຈວ່າ, ບົດຂຽນໄດ້ເຕື້ອງເຖິງການຕີລາຄາຂອງນັກຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ເອົາລົງຢູ່ໃນເວັບໄຊ Hubbis. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫວຽດນາມ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ. ສະພາບການເມືອງໝັ້ນຄົງ, ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວ, ມູນຄ່າສ່ວນເກີນການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະການເກັບຮັກສາຄ່າເງິນຕາສູງແມ່ນບັນດາປັດໃຈຫຼັກແຫຼ່ງສໍາລັບສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນຂອງຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ນອນໃນທອັບ 20 ປະເທດສ່ົງອອກແຖວໜ້າໂລກດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕສົ່ງອອກສະເລ່ຍບັນລຸ 12% ໃນ 8 ປີຜ່ານມາ, ນັບທັງປີ 2020. ຕາມ Hubbis ແລ້ວ, ປະຊາຄົມສາກົນ ແລະປະຊາຊົນໃນປະເທດລ້ວນແຕ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄວາມສາມາດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງຫວຽດນາມ.

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ