leftcenterrightdel
ທ່ານນາງ ປອ ຫງວຽນກິມແອັງ ຮັບລາງວັນສາກົນຂອງກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ເອົາຊະນະເກືອບ 400.000 ບົດຄົ້ນຄວ້າໃນຫຼາຍວາລະສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄົົ້ນຄວ້າຕີລາຄາສະພາບນໍ້າເຄັມຊຶມຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຂອງທ່ານນາງ ປອ ຫງວຽນກິມແອັງ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກວາລະສານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ເອົາບົດຂຽນລົງໃນວາລະສານໄດ້ 1 ປີກວ່າມີຜູ້ເຂົ້າອ່ານເຖິງ 18.000 ຄົນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຍົກອອກວິທີຕີລາຄາສະພາບນໍ້າເຄັມຊຶມທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າດ້ວຍວິທີນໍາໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມສໍາຫຼວດແທນທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີດັ້ງເດີມເພື່ອວັດແທກພື້ນທີ່ຕົວຈິງ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ