leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, EVFTA ໄດ້ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງການເຈລະຈາມາເປັນເວລາ 8 ປີ, ຈະຍົກເລີກເຖິງ 99% ພາສີຂອງສອງຝ່າຍ. ທ່ານ Karel Havlíče ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າເຊັກໂກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງບັນດາກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດເຊັກໂກ ສໍາລັບຕະຫຼາດກໍາລັງພັດທະນາຢ່າງໄວວາ, ດ້ວຍພົນລະເມືອງເກືອບ 100 ລ້ານຄົນ, ຢູ່ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມດຶງດູດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ