leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: tapchitaichinh.vn.

ທ່ານ Ong Tiong Hooi, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິການທີ່ປຶກສາອົງການການຄ້າ-ປະເມີນລາຄາທຸລະກຳຂອງ PwC ຫວຽດນາມ ຖືວ່າດ້ວຍແງ່ຫວັງເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ມີສັນຍານຟື້ນຟູ, ພ້ອມກັບສັນຍາ EVFTA ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ, ໄລຍະແຕ່ 6 ເຖິງ 12 ເດືອນຕໍ່ໄປຈະມີການຫັນປ່ຽນເປັນໜ້າຕິດຕາມຫຼາຍຢ່າງພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິເທື່ອລະກ້າວ.

ໂດຍ: ໄຊນີດາ