leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສ້າງແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມທິດຍືນຍົງ, ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງສາມປະເທດ, ສ້າງບັນດາສາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງການແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນເຂດສາມລ່ຽມພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍອອກສູ່ແຂວງຕ່າງໆຢູ່ສາມປະເທດ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ