leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ການເຮັດວຽກ. ພາບ: daibieunhandan.vn

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ຕາມຄໍາສະເໜີຂອງຝ່າຍຄະນະຜູ້ແທນກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຫາຍນາງ ເລທິງາ ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ. ກ່ຽວກັບສິດອໍານາດຕິດຕາມກວດກາຂອງກໍາມາທິການ, ສະຫາຍນາງ ເລທິງາ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຮູບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະບົດຮຽນໃນການປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດກາຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ຜ່ານການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຍຸຕິທໍາ ແລະຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂບັນດາຄະດີລະອຽດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກຫາງສຽງ... ສະຫາຍນາງ ເລທິງາ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ການຕິດຕາມກວດກາຂອງກໍາມາທິການບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາອົງການຍຸຕິທໍາ.

leftcenterrightdel
ສະຫາຍນາງ ເລທິງາ, ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຮັດວຽກກັບສະຫາຍ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທຳ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ພາບ: daibieunhandan.vn

ສ່ວນຝ່າຍຄະນະຜູ້ແທນກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກຂອງຄະນະຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ເວົ້າສະເພາະ, ລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສອງລັດຖະບານ, ສອງພັກ ແລະປະຊາຊົນສອງປະເທດ ເວົ້າລວມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ໂດຍ: ທູຈາງ