leftcenterrightdel
ການນຳກົມຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ  ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໂຮງໝໍສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 5. ພາບ: ຮົ່ງຢາງ

ໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໂຮງໝໍສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 5 ແລະພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເນື້ອໃນສັງລວມກ່ຽວກັບ ສປຊ, ການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ, ມາດຕະຖານ ແລະຄຸນຄ່າພື້ນຖານຂອງພະນັກງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ; ... ດ້ວຍເນື້ອໃນ ທິດສະດີ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພິເສດ, ໂຄງການຍັງມີບັນດາເນື້ອໃນຝຶກຊ້ອມສັງລວມດ້ວຍຫຼາຍກໍລະນີຕິດແທດກັບສະພາບຕົວຈິງແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS), ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໂຮງໝໍສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 5 ເຂົ້າເຖິງຫຼັກການເຮັດວຽກຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS.

ຜ່ານຊຸດຝຶກອົບຮົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຂອງໂຮງໝໍສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 5 ປັບປຸງທັກສະການເຮັດວຽກໃນກຸ່ມ, ມີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງບັນດາອົງການ ແລະກົມກອງໃນໂຮງໝໍກວ່າອີກ, ມີໄຫວພິບໃນການແກ້ໄຂທຸກກໍລະນີ,...

ໂດຍ: ທະນາພອນ